New Articles

Tillförordnad djurskyddschef utsedd

New Articles Artikeln publicerades

Rune Brandt, tidigare bland annat miljöchef i Hörby kommun, blir tillförordnad chef för djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen. Hans uppgift blir att bringa ordning och reda efter en tumultartad inledning.


Länsöverdirektören Björn Risinger hann vara chef i drygt en vecka. Detta efter att Johan Johnmark lämnat sitt uppdrag som enhetschef efter bara några månader. Månader som varit fyllda med möten och skarp intern kritik bland personalen.

Björn Risinger höll låg profil vid presskonferensen på länsstyrelsen när tillsättningen offentliggjordes på fredagseftermiddagen.

– Att Rune Brandt vill vara chef känns riktigt bra, sa han.

Han avvisar dock att det varit kaos på enheten hittills.

– Vi har haft en god verksamhet.

Men han hoppas att han blivit bättre på att lyssna på personalen, och den framtida chefen bör både vara erfaren chef och har kunskap om djurskydd, medger han.

Rune Brandt har bland annat varit miljöchef i Hörby kommun och har bred erfarenhet av djurskyddsfrågor. Han lämnar nu tillfälligt sin tjänst som chef för enheten för miljöskydd industri på länsstyrelsen i Malmö.

Är det någon som bett dig att söka tjänsten, eller du kände dig manad att bringa ordning och reda på enheten?

– Ja, ingen har bett mig söka. Första veckan ska jag lyssna på medarbetarna, ta reda på hur de lagt upp arbetet med olika distrikt. Sedan hoppas jag på en bra dialog, med kommunerna i Skåne, säger han.

Men han kan i nuläget inte tänka sig att bli en permanent chef. Förordnandet gäller fram till månadsskiftet september-oktober, det vill säga fram till dess att tjänsten, som ska utlysas externt, blir tillsatt.

Även en rådgivande grupp ska förstärka enheten, bestående av enhetscheferna Eva Fjelkner, Ola Gustafsson och Malin Wildt-Persson.

Mattias Gårdlund, en av djurskyddsinspektörerna, har jobbat under Rune Brandts ledning i Hörby kommun.

– Det här blir jättebra. Men jag undrar varför man tar till det här som en nödlösning när nu kompetensen finns inom myndigheten. Ska vi sedan början om igen om några månader, frågar han sig.

Från såväl fackliga företrädare som ledningen, samtliga placerade i Malmö, har det varit svårt att tyda signalerna med kritik.

– Inte förrän i mars stod det klart att det inte bara var en, två eller tre som framfört kritik, säger Andrea Nowag, ordförande för Saco.

– Så är det inte alls. Redan den 9 januari framförde jag vår samfällda kritik, säger Mattias Gårdlund som välkomnar både det nyinrättade rådet och den nye chefen.

Även om enheten tills vidare blir kvar på förvaltningsavdelningen ska Rune Brandt vara direkt underställd Björn Risinger fram tills dess att utredningen blir klar om var enheten ska placeras.

Att den även i framtiden ska finnas i Kristianstad är dock klart.

Rune Brandt tillträder den 19 maj.