Kristersson: Ska lösa Sveriges stora problem

Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson (M) säger att regeringen ska lösa Sveriges stora problem. Brott och energi är två tunga frågor.
Politik • Publicerad 18 oktober 2022
Statsminister Ulf Kristersson (M) lovar att genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen.
Statsminister Ulf Kristersson (M) lovar att genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen.Foto: Christine Olsson/TT
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD).
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD).Foto: Christine Olsson/TT
Statsminister Ulf Kristersson (M) , Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- ochintegrationsminister och Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister.
Statsminister Ulf Kristersson (M) , Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- ochintegrationsminister och Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister.Foto: Christine Olsson/TT

I valet gav väljarna samarbetspartierna mandat att ta Sverige på ny kurs och ta itu med de stora samhällsförändringarna, säger Kristersson.

– Förändring var nödvändig, förändring är nu möjlig, inleder den nya statsministern sin regeringsförklaring.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i regeringen med Sverigedemokraterna som samarbetsparti.

– Samarbetet lägger grunden för att långsiktigt lösa Sveriges stora samhällsproblem, säger Kristersson.

Brottslighet

Sverige står i flera parallella kriser och Moderatledaren nämner främst brottsligheten och att staten ska ta tillbaka kontrollen. Inget annat land i Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige, framhåller han.

Hittills i år har 53 personer skjutits ihjäl.

– Kriminaliteten är nu systemhotande, den skadar det förtroende och den tillit som det svenska samhället vilar på, och är ett större hot mot samhällskontraktet än vad någon nu aktiv svensk politiker upplevt.

– Mitt budskap är rätt kärvt, det är ett mycket tufft läge som kan bli sämre. Men vi i Sverige har löst problem förr och vi kan göra det igen.

Regeringen kommer att genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och straffen ska genomgående spegla brottets allvar, säger Kristersson.

Bland annat ska en ny påföljd, förvaringsdom, införas. Straffrabatten för myndiga ska avskaffas, liksom dagens form av mängdrabatt.

Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska inrättas på justitiedepartementet som ska snabbutreda "danska insatser mot svenska brott".

Kristersson återkommer till att han som statsminister vill leda Sverige från ett delat land, till ett enat land.

– Jag kommer bilda en regering för alla som bor här.

I Ulf Kristerssons regering finns inget miljödepartement, något som han fick frågor om i samband med pressträffen efter regeringsförklaringen.

– Vi har ett klimat-, energi-, och näringslivsdepartement. Vi tycker att klimatfrågan börjar och slutar med energifrågan. Energipolitiken är en underskattad del av miljöpolitiken, säger han.

Ny kärnkraft

Sverige måste också ta sig igenom en lågkonjunktur samtidigt som människor utsätts för extrema energi- och bränslepriser, enligt Kristersson.

Han lovar ett högkostnadsskydd mot elpriser och åtgärder för att sänka drivmedelspriserna men säger inte när det ska ske. Samtidigt ska åtgärder vidtas för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott.

En stor del av den nya regeringens energipolitik stavas kärnkraft och det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

– Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt, säger Kristersson.

Förbuden i miljöbalken mot nya kärnreaktorer på nya platser och förbuden mot fler än tio reaktorer samtidigt i drift tas bort.

Sedan ska reduktionsplikten sänkas till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024 och gälla hela mandatperioden.

Ingen lönespiral

Kristersson lovar också att föra en ekonomisk politik som inte driver på inflationen.

– Sverige ska inte hamna i en pris- och lönespiral.

Samtidigt står Sverige inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid, säger han. I frågan om Sveriges inträde i Nato, lovar den nya statsministern att samarbeta med Socialdemokraterna.

Sveriges försvar ska nå Natostandard och rustas upp till motsvarande två procent av BNP, "så snart som möjligt men senast 2026", enligt regeringsförklaringen. Tidigare har de fyra högerpartierna drivit att målet ska nås 2025. Försvarsmakten har föreslagit 2028.

Sverige måste samtidigt ge mesta möjliga stöd till Ukraina. Detta inkluderar överföring av mer kvalificerade vapensystem.

En av de mer uppmärksammade nya ministrarna i Kristerssons regering är skolministern Lotta Edholm (L). Hon är även styrelseledamot i friskolebolaget Tellusgruppen. Enligt deras hemsida har hon 12 500 aktier i bolaget till ett värde av nästan 100 000 kronor.

På frågan om man har gjort bakgrundskontroller på dem som nu får plats som statsråd i den nya regeringen svarar Ulf Kristersson:

– Vi har gjort en sedvanlig koll att människor vet vad de utsätter sig själva och vad de utsätter landet för. Vi har fört noggranna samtal med varje statsråd.

TT: Vad kommer hon göra med sina aktier nu?

– Alla statsråd som har sådana intressen agerar enligt regelverket, de måste följa de reglerna.

Fakta: Regeringsförklaringen i korthet

Ett utdrag ur Ulf Kristerssons regeringsförklaring:

Energi

Ett högkostnadsskydd mot elpriser och åtgärder för att sänka drivmedelspriserna.

Det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

Förbuden i miljöbalken mot nya reaktorer på nya platser och förbuden mot fler än tio reaktorer samtidigt i drift tas bort. Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft.

Reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024 och gäller hela mandatperioden.

Brott och straff

Regeringen kommer att genomföra en fullständig översyn av hela strafflagstiftningen. En ny påföljd, förvaringsdom, ska införas.

Straffrabatten för myndiga ska avskaffas, liksom dagens form av mängdrabatt. Möjlighet att hyra anstaltsplatser utomlands ska undersökas.

Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska inrättas på justitiedepartementet som ska snabbutreda "danska insatser mot svenska brott".

Deltagande i terroristorganisationer kommer att förbjudas.

Försvar

Sveriges försvar ska rustas upp till motsvarande två procent av BNP "så snart som möjligt men senast 2026", enligt regeringsförklaringen.

Det civila försvaret ska rustas upp. Ansvaret för civilt försvar och krisberedskap flyttas från justitiedepartementet till försvarsdepartementet och en särskild minister för civilt försvar utses.

För att samordna Sveriges säkerhetspolitiska agerande inrättas ett nationellt säkerhetsråd med en nationell säkerhetsrådgivare.

Vård- och omsorg

En nationell vårdförmedling i statlig regi ska inrättas där ledig kapacitet redovisas och patienter ges möjligheten att söka vård i hela landet. En nationell långsiktig strategi för att ta fram fler vårdplatser tas fram.

Den nya statsministern lovar också en vårdgaranti så att barn som behöver hjälp och stöd får det inom högst 30 dagar.

En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd, där äldre med sämst munhälsa prioriteras.

Utbildning

Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Rektorns ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen.

Friskolesystemet ska utvecklas genom konkreta reformer. Skolvalet blir obligatoriskt och kötiden kortas betydligt jämfört med i dag.

Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. En insynsprincip i fristående skolor införs som motsvarar dagens offentlighetsprincip.

Kultur- och medier

Fristående expertkommittéer ska ta fram förslag på svensk kulturkanon.

Public service-mediernas långsiktiga finansiering vidmakthålls och värnas som en del av den demokratiska infrastrukturen. Det är inriktningen för tillståndsperioden 2026–2033.

Biståndsramen sätts för tre år men frikopplas från BNI, det vill säga enprocentsmålet överges.

A-kassan behålls på samma nivå som i dag.

TT
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.