Sverige går med i franskt försvarssamarbete

Försvar Artikeln publicerades
Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild.
Foto: Marc Femenia/TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild.

Sverige går med i den franske presidenten Emmanuel Macrons försvarsinitiativ EI2 och listan över svenska försvarssamarbeten växer.

– Det är en viktig plattform för säkerhetspolitisk dialog men också för samarbete kopplat till olika krissituationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i telefon till TT från Hilversum i Nederländerna.

Hultqvist skriver i Hilversum på medlemskapspappren i det franskledda "samarbetsprojektet" tillsammans med sin norska kollega. Danmark och Finland är med sedan tidigare, liksom Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, Nederländerna, Estland och Portugal.

Undvika kriser

– Det är samverkan kring riskbedömningar, hotbildsanalyser, utbyte av erfarenheter och scenarieutveckling, säger försvarsministern och tillägger:

– Vi vill använda det här som en möjlig plattform för att undvika kriser i Europa och i de länder som deltar.

Enligt Peter Hultqvist innebär steget in i det franska initiativet inga förpliktelser för Sverige. Det är en stor skillnad jämfört med ett annat försvarssamarbete som Sverige också deltar i, det brittiskledda Joint Expeditionary Force. Det senare är ett slags insatsstyrka som omfattar, förutom britterna, också de baltiska länderna, Nederländerna, Sverige, Danmark, Finland och Norge.

– Det här samarbetet har ingen stående militär styrka, vår alliansfrihet påverkas inte, säger Hultqvist.

Kostar inget?

TT: Kostar det något?

– Inte i nuläget, det som eventuellt kan kosta i framtiden ligger inom de ramar vi har.

Listan över samarbeten som Sverige deltar i på försvarsområdet börjar bli lång. Förutom de brittiskledda och franskorganiserade handlar det om nordiska samarbeten, samarbeten med Finland, Nato och inom EU.

TT: Kan det inte uppstå en viss förvirring i ett läge om vem som ska göra vad och vad som kommer först?

– Nej, jag ser det inte så. Tanken är, och det framgår av syftet med EI2, att det här ska inte ta över eller konkurrera med de andra samarbeten. Många av länderna är med i de andra också, det är olika inriktning och syften. Men det blir en helhet med säkerhetsnätverk inom lite olika områden som kompletterar varandra.

TT: Vad är det unika med det här samarbetet?

– Det handlar mer om titta på en mer gemensam strategisk kultur mellan de här länderna, för att kunna stärka förmågan att agera i händelse av kris, säger Peter Hultqvist.

Fakta

Fakta: Franska initiativet

Frankrikes president Emmanuel Macron lanserade tanken på det franskledda försvarssamarbetet European Intervention Initiative hösten 2017.

Medlemmar i European Intervention Initiative är nu, förutom Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, Nederländerna, Estland, Portugal, Danmark och Finland. Sverige och Norge tillkommer som nya medlemmar.

Hittills handlar det om ett samarbete utan verkliga förpliktelser, byggt på frivillighet.

När Macron presenterade sin idé talade han om att vilja forma en gemensam strategisk kultur med sikte på en gemensam försvarsbudget, en insatsstyrka och en gemensam doktrin för handling.

Källa: iris-france.org, Regeringskansliet

 

Visa mer...