Artiklar om furuboda

Åhus kust, med de sandiga jordlagren, är särskilt utsatt för erosion och översvämning. Den sandiga marken kan heller inte ta hand om en höjd grundvattennivå eller ökad nederbörd vilket ökar riskerna för översvämning. Också den kustnära bebyggelsen påverkar markens förmåga att ta hand om vattnet.
Foto:
Kristianstad 20 februari

Åhus rustar för klimatkris – inga fler drömhus vid havet

Fritidsboendena längs med Åhus kust kommer att drabbas av klimatförändringarna först. För att rusta Kristianstad...