Nyheter

Festen är slut

Nyheter • Publicerad 23 november 2001

Höstens turbulens kring det av Kristianstads kommun helägda bostadsbolaget ABK med stor massmedial fokusering, anmälningar om misstänkta oegentligheter och avhopp från bolagsstyrelsen landade så småningom i en fördjupad granskning från lekmannarevisorernas sida. Först gällde uppdraget till revisorerna Bengt Gustafson (m) och Åke Andersson (s) att titta närmare på reglerna för representation inom ABK. Sedan har revisorerna med stöd av sin initiativrätt gått vidare och granskningen har till slut omfattat verksamhet som berör kontakter och umgängesformer såväl inom bolaget som visavi andra juridiska personer, delar av den interna kontrollen samt den företagskultur som genomsyrar företaget på central nivå. Revisorernas rapport, som publicerades under torsdagen, utgör en dyster läsning för alla, oavsett om man finns inom den innersta kretsen av ansvariga eller tillhör ABK:s hyresgäster eller är skattebetalare i Kristianstads kommun. ABK:s ekonomiska grund vilar ytterst på kommunala skattemedel. På punkt efter punkt riktar revisorerna allvarlig kritik mot rutiner och kontrollfunktioner i företaget. Den beramade rikliga externa representationen med mat och alkohol ifrågasätts, då dess koppling till verksamheten många gånger anses diffus och oklar. Samma sak gäller mål och syfte när styrelseledamöter och företagsledning packar kappsäckarna för okulärbesiktning av omvärlden. Granskningsrapporten ställer sig frågande till om dessa utflykter är värda sitt pris och verkligen ger någonting tillbaka till företaget. Revisorerna slår också ner på allvarliga brister i hanteringen av verifikationer och den rådande attestordningen inom ABK. På vissa punkter menar man att företagets rutiner strider mot både god redovisningssed och gällande bokföringslag. Misstänkta och uppdagade oegentligheter i företaget har därmed kunnat fortgå under lång tid. Detta beror, enligt revisorerna, också på att själva ledningsfunktionen kan betraktas som ”patriarkalisk”, vilket kan tolkas som både omodern och toppstyrd. Vidare riktas anmärkningar mot överflöd när det gäller standard på kontorsinventarier, liksom överdriven generositet från företagets sida i fråga om personalens fortbildning och vd: s förmåner. Med tanke på att underdrifter är ett utmärkande stildrag i revisionsrapporter måste kritiken i denna fördjupade granskning av ABK bedömas som ytterst allvarlig, ja närmast förödande. När det blåste som värst kring företaget i början på hösten krävde Kristianstadsbladet på ledarplats obetingat att den sittande styrelsen måste ta sitt kollektiva ansvar och avgå. Efter lekmannarevisorernas fördjupade granskning är vi beredda att lägga ännu större tyngd bakom detta krav. Revisorerna säger rent ut att ”kontroll och styrning av verksamheten inte skett på tillfredsställande sätt”. Vidare påtalar de att alla med ansvar för bolagets verksamhet, som i någon form dragit nytta av dess ”generositet”, måste ställa sig frågan om detta varit rimligt med tanke på det egna uppdraget och på bolagets uppgift i allmännyttans tjänst. Den styrelseledamot som inte förstår den vinken torde bära på en stark förträngningsmekanism. De öron och ögon som alltför länge varit slutna måste väl i rimlighetens namn nu öppnas och ta till sig verkligheten. Innehållet i revisionsrapporten visar denna svart på vitt. Revisorerna föreslår salomoniskt ett åtgärdspaket med olika policydokument och riktlinjer för att räta upp den snedseglande ABK-skutan. Frågan är vem som ska ta tag i rodret? Ägarnas, det vill säga kommunens, främste representant, kommunstyrelsens ordförande Bo Kristiansson (s), hade naturligtvis varit mest självklar som räddare i nöden. Tyvärr har han med berått mod diskvalificerat sig för den uppgiften genom att envist klamra sig fast vid ordförandeposten i ABK och därmed iklätt sig det yttersta ansvaret för haveriet. Nu är emellertid festen över. Om kommunalrådet inte begriper att han för sin egen skull måste släppa taget om stolen i ABK, borde han åtminstone tänka på sitt parti. Det är troligen ingen lysande och vägvinnande taktik för socialdemokraterna i Kristianstad att rusa in i nästa års valrörelse med baksmällan efter ABK-affären malande i väljaropinionens medvetande.

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.