Kritiserat boende ska bli mer flexibelt

En del av Västanvidsrapporten är klar. Förbättringsområden har tagits fram. En del har lett till konkreta förslag medan annat får vänta i avvaktan på beslut om personal och boendeform.
Östra Göinge • Publicerad 17 maj 2007

Förbättringsarbetet på Västanvid har inletts. I slutet av april informerades personalen på Västanvid och ytterligare en informationsträff för de boende och anhöriga är planerad till i slutet av maj eller början av juni.

Under senvintern har en arbetsgrupp jobbat med att kartlägga nuläget och lyfta fram de områden som inte fungerat. Det resulterade i att en rad förbättringsområden ringades in.

Områden som berörs är bemanning, bemötande och kommunikation med den enskilde, den enskildes behov av såväl vård och omsorg som av social gemenskap och aktiviteter, arbetsklimat, rutiner, kontaktmannaskap, hemsjukvård, mat och måltidssituation och hemrehabilitering.

Det arbetsgruppen konstaterar är att vissa av förslagen kan och ska genomföras snarast möjligt, men att det också finns en del som måste vänta, eftersom socialnämnden måste fatta beslut om boendeform och bemanningsstruktur. Några av de områdena har man börjat jobbat med direkt. Av rapporten framgår att ledningen på Västanvid nu försöker införa förbättringsarbetet "så långt det är möjligt med befintliga resurser förändra i personalstrukturen och i deras arbetsrundor för att öka kontinuiteten och tryggheten hos de boende på Västanvid. Kontaktmannaskapet förtydligas och dennas arbetsrundor ska i största möjliga utsträckning anpassas så att tid för insatser avsätts för den enskilde".

Ett förändrat, mer flexibelt, arbetssätt behövs också införas för att den boendes behov ska kunna tillgodoses. Meningen är att personalen också ska vara lyhörd för den boendes dagsform. Exempelvis innebär det att vissa insatser ska kunna samköras som exempelvis inköp och promenad, även tider för uppstigning, läggning och dusch ska varieras.

Önskemål finns också om att en personal utses varje dag för att ansvara för avdelningens kök och som kan vara med vid måltiderna. Detta går dock inte att genomföra fullt ut med nuvarande bemanning, konstaterar arbetsgruppen.

En aktuell vårdplan ska finnas i kundpärmen där anhöriga ska kunna följa de insatser som ges. Extra viktigt är också att förändringar i vårdplanen delges all personal.

Vårdtyngdsmätningar ska göras. De ska påvisa vilket behov av insatser, omvårdnad och tillsyn som de boende har och bemanningen ska anpassas därefter.

Några av de insatser som redan påbörjats handlar om aktiviteter och kost. En idébank för utveckling av sociala aktiviteter finns. Bakning till eftermiddagskaffet, en dag i veckan, har införts. En kostgrupp har bildats och redan efter första mötet har åtgärder vidtagits för att förbättra situationen vid måltiderna. Kosten är nu mer individuellt anpassad vad avser energiinnehåll, och alla erbjuds ett energirikt kvällsmål för att minska nattfastan. Kontinuerligt arbete görs också för att minska risken för undernäring.

Personalen stärks också i det förändrade arbets- och synsättet genom handledning.

Marie-Louise Lindell

044-18 55 00

marie-louise.lindell

@kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.