Möte om särskolans flytt – det gick lite snabbt

Beslutet att flytta särskolan gick snabbt.
Den förklaringen fick föräldrarna som bjudits in till informationsmöte där de lovades att framöver få vara delaktiga i processen.
Dock uppstod en del frågetecken kring om besluten fattats enligt riktlinjer i barnkonventionen.
Broby • Publicerad 10 maj 2022
Foto: Marie-Louise Lindell