Signerat Karlsson

Striden om ett köpcentrum

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Snart har det gått ett halvår sedan namninsamlingen för en folkomröstning om ett handelsområde på Hammar startades.

Det är just sex månader som ett så kallat folkinitiativ har på sig för att samla ihop minst tio procent av de röstberättigade i en kommun för att kommunfullmäktige måste ta ställning om det ska hållas en folkomröstning eller inte.

Företrädare från kampanjen har till Kristianstadsbladet (31/5) uppgett att med råge fått in de runt 6 000 namn som behöver samlas för att väcka ett folkinitiativ i Kristianstads kommun. Då måste frågan upp till fullmäktige. Det troliga är att det inte blir folkomröstning eftersom det finns en stor politisk majoritet för den nya handelsetableringen.

Men det finns ändå all anledning att gå igenom argumentet för och emot en folkomröstning, och om det ska byggas ett köpcentrum eller inte.

  Ingen annan fråga hardet senaste året väckt så mycket debatt som köpcentrumet C4 Shopping som planeras på Hammarshusområdet. För eller emot, det är frågan. För merparten av centrumhandlarna tycks saken vara klar, C4 Shopping hotar att utarma stadskärnan genom att konkurrera med nya affärer i utkanten av staden. Vad som också förstärker hotet om utarmning är att marknaden anses vara mättad med tanke på handelsområdet på Härlöv och den nya Boulevardgallerian som står klar nästa år och i ett slag kraftigt ökar antalet affärer i stadskärnan.

  Men den nya gallerian och Härlövsområdet har handlarna och fastighetsägarna inget emot. Gränsen går vi det halvexterna köpcentrumet på Hammar. C4 Shopping är alltså droppen som får bägaren att rinna över.

  Att samla in namnär inte fel, det visar på engagemang. Att väcka opinion för en folkomröstning är också en del av demokratin. Men det är politikerna som har att avgöra om det ska genomföras en folkomröstning eller inte. Och det finns flera faktorer att ta ställning till. För det första måste det finnas tydliga alternativ. Förvisso handlar kampanjen antingen för eller emot ett handelsområde på Hammar, men det finns ändå oklarheter. Var går gränsen för ett handelsområde? Och är det bara planerna för C4 Shopping som kommuninvånarna ska rösta om?

  För det andra är det en märklig frågeställning för en folkomröstning, det handlar inte så mycket om de gemensamma resurserna ska användas. Frågan tar istället sin utgångspunkt i protektionism, det är handlarnas och fastighetsägarnas egna affärer som ska skyddas. Egenintresset lyser rakt igenom hela folkomröstningskampanjen.

  I debatten har det framförtsmånga argument mot själva etableringen av C4 Shopping. Värdefull åkermark som går till spillo. Risk för översvämningar. En utarmad centrumhandel. Visst finns det mycket att oroas inför framtiden, det finns alltid osäkerhet inför det som ska komma. Då är det viktigt att ta fram de grundläggande principerna. Inte för att man ska vara blind inför det som händer utan för att skapa en vägledning inför det som inte är känt. Det är inte svårt att måla upp den ena hotbilden efter den andra. Världen är full av spekulationer. I ett sådant läge är det viktigt att stå upp för de grundläggande värdena. I en marknadsekonomi handlar det om etableringsfrihet, att företagen har rätt att etablera sig på lika villkor. Syftet är att på bästa sätt tillgodose konsumenternas behov. Motsatsen är planekonomi, att politikerna bestämmer hur individerna ska agera. Det har prövats förr, med mycket dåligt resultat.

  Dessutom ser det inte bra ut för kommunen om man efter sju års arbete säger nej till C4 Shopping. Det lär inte locka framtida etableringar till kommunen.

  Vad man inte fårglömma bort är att handeln inte känner av kommungränser. Alla vägar från Kristianstad leder också hit. I nordöstra Skåne finns i dag inget motsvarande centrum som planeras på Hammar. Istället åker familjerna bort från Kristianstad, lockade av stora köplador på den västra sidan av Skåne, Emporia i Malmö, Nova i Lund eller Väla i Helsingborg.

  Med C4 Shopping kan den handelsströmmen vändas. Och upptagningsområdet är stort. Förutom nordöstra Skåne finns det även potentiella konsumenter i västra Blekinge och södra Småland. Att säga nej till fler köpare är ytterst märkligt.

  Den demokratiska processen har nu sin gång. I dagsläget pågår arbetet med att ta fram en detaljplan. Det arbetet har fördröjts efter att det inkommit synpunkter under samrådet och efter att länsstyrelsen kommit med kritik. Ett resultat har blivit att det planerade handelsområdet har krympts något, men politiskt ligger linjen fast, det ska byggas ett köpcentrum.

  Politiker är valdaför att ta ansvar, för att se till det allmännas bästa. Det är också varje medborgares rättighet att ta kämpa för sina sakfrågor. Kampanjen mot ett köpcentrum är ett exempel på det. Men det är politikerna som har att se till helheten, att få de gemensamma resurserna att räcka till. Om Kristianstads politiker väljer att avvisa kravet på en folkomröstning måste man se till just detta, att man tar ansvar för helheten.

  Det handlar inte om framtiden för centrumhandlarna eller fastighetsägarna. Det handlar om hela kommunens framtid. Därför är valet enkelt, att säga ja till etableringen av C4 Shopping.