Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Besked: Ja till sökning efter metaller på Österlen

Bergsstaten har beviljat tillstånd för sökning efter metaller på Österlen. Tillstånden gäller Killeröd i Tomelilla och Virrestad i Simrishamn.

I båda fallen handlar det om företaget Scandivanadium Ltd med säte i Storbritannien. Tillståndet till undersökning i Killeröd handlar om sökning efter vanadin, järn, bly, zink, koppar, guld och silver.

Detsamma gäller för det beviljade undersökningstillståndet i Virrestad.

I det första skedet ska det engelska företaget visa planerad prospektering, kartritning, provtagning, borrning, metallurgisk provning och malmberäkning.

Trots protester i både Simrishamns och Tomelilla kommuner väljer nu alltså Bergsstaten att ge undersökningstillstånd.

Enligt myndigheten görs det inte någon bedömning av vad motstående intressen anser när man provar en ansökan om undersökningstillstånd.

Istället görs en bedömning av företagets möjligheter att klara en sådan undersökning både professionellt och ekonomiskt.

Bergsstaten anser att företaget uppfyller dessa krav och ger alltså tillstånd till undersökning av dessa två områden.

Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten i Luleå.

Det brittiska företaget har lämnat in fler ansökningar som gäller större delen av Österlen. Dessa ansökningar kommer Bergsstaten inte att ta ställning till förrän i september.

I sin ansökan skriver företaget att det redan tidigare är känt att det finns vanadin i alunskiffern. Särskilt gäller det dictoynemaskiffern som finns i de östra delarna av Skåne.

Simrishamns kommun och Tomelilla kommuns politiska företrädare motsatte sig beviljandet till undersökning och hänvisade till omfattande och permanenta skador på miljön.

Även länsstyrelsen var emot att ge företaget tillstånd. Länsstyrelsen menade att området inte är lämpligt för brytning och anrikning av mineraler.

Fastighetsägare, LRF SKåne, LRF i Simrishamn och LRF i Tommarpsbygden ansåg i anslutning till ansökan att alla planer på exploatering av mineraler bör stoppas.

Bergstaten skriver i sitt ja att det finns möjligheter till fynd av koncessionsmineral i området. Det finns förekomster av vanadin i alunskiffern som är kända sedan tidigare, konstaterar Bergsstaten.

Och efter genomgång av det aktuella företaget finner Bergstaten att det uppfyller de krav som finns för att ge tillstånd till undersökning i Killeröd och i Virrestad.

Minerallagen är en exploateringslag.

Syftet med lagen är att underlätta sökandet efter mineraler och att etablera gruvverksamhet. Det är staten i form av Bergsstaten som ger tillstånd (koncession) till prospektering och bearbetning av mineraltillgångar.

Tillståndsgivningen sker i två steg. Först ges tillstånd till undersökning och därefter till bearbetning. Först när tillstånd till bearbetning tagits sker en bedömning av projektets lämplighet enligt miljöbalken.

Undersökningstillståndet ger rätt att på annans mark undersöka en förväntad fyndighets omfattning och halt av värdefulla mineraler.

Bergsmästarens tillstånd ger innehavaren ensamrätt till prospektering i området under tre år.

I samband med undersökningstillståndets utfärdande upprättas en arbetsplan som beskriver vilka undersökningar som skall göras, vilka årstider dessa undersökningar skall genomföras och hur sakägare (exempelvis markägare och samebyn) och allmänhet kan tänkas bli påverkade.

Sakägarna har rätt att yttra sig över arbetsplanen, men inte över själva undersökningstillståndet. Även länsstyrelsen granskar arbetsplanen så att den inte strider mot miljöskydd eller andra allmänna intressen.

Undersökningstillstånd ges som regel om det finns anledning att tro att det finns mineraler i det ”inmutade” området och om det finns anledning att tro att den som söker tillståndet verkligen kommer att göra undersökningar i området.

Läs mer