1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Lövgrodor stoppar Mandelmanns gårdsbutik: ”Sorgligt”

Länsstyrelsen upphäver Marie och Gustav Mandelmanns bygglov för gårdsbutik, plank och parkering. Byggnationen skulle allt för mycket störa lövgrodans livsmiljö.
Marie och Gustav Mandelmann.
Foto: Sprisse Nilsson

I syfte att underlätta trafiksituationen runt sin gård ansökte paret Mandelmann i våras om bygglov för en ny parkering. Gårdens besökare skulle från parkeringen ledas in på gården genom en gårdsbutik med vidhängande orangeri.

I juni beviljade byggnadsnämnden bygglovet, som sedan överklagades av grannar till gården. Grannarna menar bland annat att lösningen inte löser det egentliga problemet med trafiken på infarten till gården.

Det som får länsstyrelsen att stoppa bygglovet är dock förekomsten av lövgrodor på tomten. Länsstyrelsen slår fast att vegetationen på platsen är av sådan art att den utgör lämpliga livsmiljöer för både lövgroda och vattensalamander. Den planerade byggnationen skulle vara ett hot mot djurens livsmiljö.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen att Mandelmanns visserligen sökt dispens enligt artskyddsförordningen och att denna ansökan ännu inte är avgjord. Den prövningen ersätter dock inte själva bygglovsprövningen där det allmännas intresse ska vägas mot det enskilda.

Länsstyrelsen konstaterar vidare att byggplanerna innebär påtaglig skada på landskapsbilden och dessutom inte är förenliga med riksintresset för naturvård, samt vad som anges i översiktsplanen.

När YA når Gustav Mandelmann blir han nedslagen av beskedet.

– Det var sorgligt. Vi gör ju så mycket annat för lövgrodorna. Och själva parkeringen hade ju lett till mindre trafik. Vi vill inte förstöra för grodorna, säger han.

Planen var att arbetet med parkeringen skulle påbörjas den kommande vintern.

– Vi kommer att överklaga beslutet. Men även om vi skulle få rätt lär det ta tid, säger han och menar att byggplanerna lär bli rejält försenade.

Läs mer

Hässleholm

Elvaåringar blev jagade av beväpnat gäng – flydde över järnvägsspår

Anmälan om rånförsök upprättas.

Giftig ört frodas

Krafttag mot Sveriges farligaste växt – kan döda på 15 minuter

Samtliga markägare har kontaktats.

Utryckning

Eld spred sig från grill till tält

Larmet inkom vid klockan 18.24.

Väjde för djur

Person skadad i singelolycka – vägen stängdes av

SOS kontaktades klockan 18.07.

Corona

Efter dödsfallen – två boenden i Kristianstad specialgranskas

Ivo bedömer läget som särskilt allvarligt.

Coronavirus

Så många är drabbade i din kommun

Låg smittökning i Skåne – Danmarksresenärer vågar hoppas.