Nyheter

Kulingvarning längs med kusterna

Hårda vindar intar en stor del av landets kuster. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kuling på de flesta av Götalands farvatten och norra Östersjön, Ålandshav, Rigabukten, Finska viken samt södra Bottenhavet.
Väder • Publicerad 6 oktober 2016