Nyheter

Osäkert stöd för höghastighetståg

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter utan skattehöjningar, men det är inte säkert att regeringen har stöd i riksdagen.(TT)
Infrastruktur • Publicerad 6 oktober 2016