Annons
Nyheter

Bobidrag skuldfälla för ensamstående mammor

En växande andel hushåll som tar emot bostadsbidrag krävs på återbetalning. Det är främst de fattigaste, ofta ensamstående mammor, som råkar ut för detta. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot regeringen för att den inte tagit itu med problemet.(TT)
Publicerad 1 mars 2018

Bostadsbidraget är tänkt att underlätta för dem med svag ekonomi, men har så komplicerade regler att mottagarna löper stor risk att bli återbetalningsskyldiga både en och flera gånger. I värsta fall kan ärendet hamna hos Kronofogden. Det går därför att ifrågasätta om bidraget fyller sitt syfte, konstaterar Riksrevisionen i en rapport som publiceras i dag.

””

Känt länge

Annons

Andelen bostadsbidragstagare som krävs på återbetalning har ökat med tio procentenheter de senaste åren, till 38 procent 2015. Flertalet klarar att betala in den krävda summan, men 20 procent blir skuldsatta. I denna grupp finns framför allt ensamstående föräldrar, oftast mammor.

Medianåterkravet ligger på 5 200 kronor, vilket kan räcka för att kullkasta budgeten för ett hushåll med små resurser. Skulden kan i dessa fall betas av enligt en avbetalningsplan eller genom att kvitta mot andra ersättningar.

Riksrevisionen påpekar att problemet med återkrav har varit väl känt i många år. Ändå rullar systemet på.

””

Krångligt

Problemet med dagens system är att bidraget baseras på en uppskattad inkomst som kontrolleras i efterhand, inte sällan med lång eftersläpning. För den som har blandade inkomster, som lön, sjukpenning och andra ersättningar från Försäkringskassan, kan det vara svårt att redovisa rätt.

””
””

Försäkringskassan förslog nyligen en ny modell för bostadsbidraget, så att storleken på bidraget baseras på inkomsten den senaste månaden.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons