Nyheter

Damberg ryter i mot Postnord

Efter ett möte med höga företrädare för Postnord klargör näringsminister Mikael Damberg (S) att bolaget har det närmaste halvåret på sig för att höja kvaliteten.(TT)
Publicerad 11 oktober 2016
””

Försenade och borttappade brev, trasiga paket, stressade anställda och vikande kundförtroende. Postnord har fått omfattande kritik. Enligt en undersökning av Aftonbladet/Inizia upplever fyra av tio kunder att de blivit av med post, och hälften av svenskarna saknar förtroende för Postnord. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden har ökat och Sverige har halkat ned åtta placeringar på fyra år på EU:s rankningslista.

Viktig utvärdering

Damberg kallade Postnords styrelseordförande Jens Moberg till ett möte där också vd Håkan Ericsson deltog. Damberg säger att han underströk att Post- och telestyrelsen (PTS) om ungefär ett halvår ska vara klara med en utvärdering av samtliga aktörer på den svenska postmarknaden och att bolaget, som ägs till sex tiondelar av svenska staten, under tiden bör vidta åtgärder för att höja kvaliteten och förtroendet.

””

TT: Och vad händer om kvaliteten inte höjs till dess?

””

Till riksdagen

Han uppger att Postnord i stort förklarat problemen med den förändrade postmarknaden, som inneburit kraftigt minskade intäkter, samt inkörningsproblem med ny teknisk utrustning.

Nu kommer också krav från riksdagens näringsutskott om att Damberg kommer och förklarar läget.

””

Damberg säger sig gärna komma till riksdagen. Han pekar på att regeringen tillsatt en utredning för att se över dagens postlagstiftning och ser besöket i riksdagen också som tillfälle att diskutera varför det inte gjort tidigare.

TT