Nyheter

Fler mäklare väntar stigande priser i höst

Fler mäklare tror på bättre tider med högre bostadspriser, enligt en panelundersökning utförd av Fastighetsmäklarförbundet och Valueguard. Andelen fastighetsmäklare som räknar med en prisuppgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna stiger.(TT)
Publicerad 10 augusti 2018

Andelen fastighetsmäklare som räknar med en prisuppgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna stiger. Undersökningen Mäklarpanelen visar att 33 procent nu tror på stigande bostadspriser, jämfört med 27 procent i den förra mätningen, i juli. Samtidigt minskar pessimismen bland mäklarna då andelen som räknar med ett pristapp sjunker med 7 procentenheter från 27 till 20 procent.

"Fastighetsmäklarna är mer positiva igen inför hösten vad gäller prisbilden. Vid förra mätningen var det lika många som bedömde uppgång som nedgång men andelen som bedömde prisnedgång hade då ökat vilket är naturligt med tanke på sommarsäsongen", kommenterar Fastighetsmäklarförbundets vd Carolina Stegman i ett pressmeddelande.

Majoriteten av de tillfrågade i webbenkäterna, som ligger till grund för Mäklarpanelen, ser ingen förändring av bostadspriserna under de kommande månaderna.

Likt tidigare mätning räknar 47 procent av fastighetsmäklarna med en oförändrad prisbild i höst.

TT