Annons
Nyheter

Flyktingar lämnar glesbygden

Medan politikerna talar om flyktingmottagandet som en chans för glesbygdskommuner att blomstra och växa, visar statistiken att flyktingar efter några år överger landsbygden för större städer. Åren 2006-2010 flyttade 900 flyktingar till Kiruna. Fem år senare hade nästan samtliga lämnat staden.(TT)
Publicerad 4 april 2017
””

Många som flyttar till ett anvisat boende placeras i landets mindre kommuner. Något som politiker, både på riksnivå och i glesbygdskommuner, själva tenderar att se som en strategi för att stoppa avfolkningen. Städerna och orterna är platser som folk i många år har flyttat i från, snarare än till.

””

Kommunerna växer

Annons

Många av landets kommuner har växt i och med det rekordstora inflödet av flyktingar till Sverige 2015 och 2016. Men en rapport från Statistiska centralbyrån visar att flyktingar med anvisat boende i större utsträckning flyttar därifrån än de som ordnade eget boende vid invandringen.

Flytten går oftast från mindre eller medelstora städer till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Flyttmönstret påminner på många sätt om unga vuxnas, säger Charlotta Mellander.

””

Utmaningarna för glesbygdskommuner som vill blomstra är att få de nyinflyttade att vilja stanna kvar.

””

Nu finns jobb

Enligt SCB:s statistik hade 90 procent av de 7 600 flyktingar som under åren 2006 till 2010 anvisats boende i ett område utan en större stad flyttat efter fem år. Nästan samtliga av de som kom till Kiruna flyttade vidare till bland annat Stockholm, Linköping, Eskilstuna, Västerås och Gävle. Men nu är situationen annorlunda.

””

I och med stadsflytten har nya jobb skapats inom verkstadsindustrin, vilket har lett till lediga jobb för flyktingarna.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons