Annons
Nyheter

Räknar med räntesänkning i oktober

En oväntat låg inflation i september stärker Riksbankens motiv att ta till nya stimulansåtgärder. Nordeas ekonom Torbjörn Isaksson räknar med en räntesänkning redan i oktober. - Det är den underliggande inflationen som överraskar på nedåtsidan.(TT)
Publicerad 11 oktober 2016
””

Rensar man för effekterna av högre energipriser var den underliggande inflationen 1 procent, mot Riksbankens prognos på 1,5 procent.

””

Fler åtgärder

Annons

Kronan försvagades direkt efter inflationsstatistiken, ned med 4-5 öre mot både dollarn och euron. Det innebär att kronan sedan i maj har tappat 80 öre mot dollarn och nu närmar sig kurser som inte synts till sedan våren 2009.

Samtidigt ökar trycket på Riksbanken att ta till fler åtgärder för att nå inflationsmålet på 2 procent.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson tonar ned månadssiffrornas vikt och talar hellre om en underliggande inflationstrend som pekar uppåt, i ett tal på tisdagen. SEB:s Olle Holmgren ger honom delvis rätt.

Den starka svenska konjunkturen, med hög sysselsättning, kommer på sikt dra upp inflationen mot målet, enligt Holmgren. Dessutom räknar han med draghjälp från högre energi- och elpriser samtidigt som kronans försvagning kan ge tillfällig impuls av importerad inflation.

Sticker ut hakan

Riksbankens styrränta, som bland annat påverkar ränteläget för bolån med rörlig ränta, sänktes i februari till rekordlåga minus 0,50 procent. Riksbanken räknar med att kunna höja räntan igen i slutet av 2017, medan marknaden tror det måste dröja in i 2018.

Nästa räntemöte äger rum om drygt två veckor. SEB:s ekonomer räknar med att Riksbanken gör som Europeiska centralbanken (ECB) och avvaktar med nya stimulansåtgärder till december.

Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson sticker dock ut hakan och säger att han nu räknar med en sänkning av reporäntan till minus 0,60 procent och att banken samtidigt meddelar att man utvidgar sitt program för stödköp av obligationer med 30 miljarder kronor.

Programmet ska enligt plan vid årsskiftet uppgå till 245 miljarder kronor. Stödköpen som trycker ut mer pengar i ekonomin, vilket i sin tur ska öka kreditgivningen och därmed få upp efterfrågan och inflationen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons