Nyheter

Japans ekonomi växte mer än väntat

Den japanska ekonomin växte mer än väntat under andra kvartalet, med stöd av stark konsumtion bland både hushåll och företag. Men framöver utgör de globala handelsbråken ett hot mot export och investeringar, enligt ekonomer.(TT)
Publicerad 10 augusti 2018

Den japanska ekonomin växte mer än väntat under andra kvartalet, med stöd av stark konsumtion bland både hushåll och företag. Men framöver utgör de globala handelsbråken ett hot mot export och investeringar, enligt ekonomer.

Japans bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,9 procent i beräknad årstakt under andra kvartalet, efter att ha krympt med 0,9 procent första kvartalet. Ekonomer hade i genomsnitt räknat med en tillväxt på 1,4 procent.

Mellan första och andra kvartalet växte BNP med 0,5 procent, jämfört med förväntade 0,3 procent.

Den privata konsumtionen, som står för cirka 60 procent av BNP, ökade med 0,7 procent mellan kvartalen.

TT