Annons
Nyheter

KI: Håll igen minimilönerna

Låt inte högkonjunkturen få lönerna att skena iväg och anpassa minimilönerna så att de som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden kommer in. Ungefär så lyder statliga Konjunkturinstitutets (KI) råd till arbetsmarknadens parter inför vinterns stora lönerörelse.(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

Ungefär så lyder statliga Konjunkturinstitutets (KI) råd till arbetsmarknadens parter inför vinterns stora lönerörelse.

Den svenska arbetsmarknaden präglas av stark efterfrågan på arbetskraft samtidigt som många, speciellt nyanlända, har svårt att få jobb.

Annons

Låga trösklar

"Här kan arbetsmarknadens parter bidra genom väl avvägda avtal för generella löneökningar och lägstalöner som underlättar inträdet på arbetsmarknaden för grupper som står utanför", skriver KI i lönebildningsrapporten.

Mer precisa än så blir inte KI:s ekonomer. De aktar sig noga för att slå fast en lämplig storlek på de kommande löneavtalen.

KI har i sin analys kommit fram till att "för låga" löneökningar inte ger lägre arbetslöshet eftersom Riksbankens handlingsutrymme är begränsat med en ränta som redan är körd i botten. "För höga" löneökningar riskerar i sin tur ge högre arbetslöshet. Alltså: Löneavtal i ungefär samma storlek som de som rullar nu är att föredra.

KI räknar ändå med att löneökningstakten stiger något de kommande åren som en effekt av den starka konjunkturen och att bristen på arbetskraft med rätt kompetens ökar.

Inflationen stiger

Statens myndighet konstaterar också att produktivitetstillväxten i näringslivet förväntas bli svagare än normalt de kommande åren. Lönsamheten i företagen bedöms som normal och inflationen är på väg upp mot målet två procent, enligt KI.

"Det är viktigt att parterna gemensamt litar på inflationsmålet och sluter avtal som är förenliga med målet, då det minskar risken för att Riksbanken tvingas bedriva en politik som skapar onödig variation i arbetslösheten", skriver KI.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons