Nyheter

Lägre överskott i bytesbalansen

Överskottet i bytesbalansen sjönk till 10 miljarder kronor under årets andra kvartal, ned från 36 miljarder kronor under motsvarande kvartal året före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Handelsbalansens överskott minskade med 14 miljarder till 20 miljarder, då importen steg mer än exporten.(TT)
Publicerad 4 september 2018

Överskottet i bytesbalansen sjönk till 10 miljarder kronor under årets andra kvartal, ned från 36 miljarder kronor under motsvarande kvartal året före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Handelsbalansens överskott minskade med 14 miljarder till 20 miljarder, då importen steg mer än exporten.

Tjänstebalansens överskott krympte samtidigt ihop till 11 miljarder, ned från 19 miljarder.

Direktinvesteringar gav ett kapitalinflöde på 18 miljarder kronor. Svenska direktinvesteringar i utlandet minskade med 8 miljarder kronor medan utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 10 miljarder kronor.

Bytesbalansen är ett mått på handel med varor och tjänster samt transfereringar och avkastning på kapital.

TT