Nyheter

Färre långtidsarbetslösa pekar på trendbrott

Antalet personer som är långtidsarbetslösa i Sverige minskar för första gången sedan 2015. - Färre går in långtidsarbetslöshet och fler kommer ut, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.(TT)
Publicerad 12 september 2018

Enligt myndighetens analyschef beror minskningen av långtidsarbetslösa dels på högkonjunkturen, dels på arbetsmarknadsåtgärder.

””

Förebyggande insatser

Åsele i Västerbottens län är den kommun där den totala arbetslösheten minskat mest i Sverige sedan augusti i fjol. Vad gäller långtidsarbetslösheten har den sjunkit med 1,2 procentenheter, vilket är glädjande nyheter, enligt Åselepartiets kommunalråd Linnea Lindgren.

””

Hon pekar även på den arbetsmarknadsenhet som kommunen skapat för att nå de som står längst ifrån ett jobb.

””

Subventionerade arbeten

En av de arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlingens analyschef pekar på är extratjänster som infördes för drygt ett år sedan. Jobben återfinns i offentlig eller ideell sektor och har en 100-procentig subventionsgrad.

””

TT