Nyheter

Svenska småföretag i tillväxttopp

Tillväxten av små tjänsteföretag placerar Sverige i världstopp, enligt en ny OECD-studie. - Det är glädjande att vi får internationell rapport efter internationell rapport som visar att vi gör rätt i Sverige och att vi växer på företagssidan, säger näringsminister Mikael Damberg (S).(TT)
Publicerad 1 oktober 2016
””

Förutom OECD:s företagsstudie pekar han på World Economic Forums rapport härom dagen som visar på en framryckning i konkurrensligan.

””

Framför allt skedde tillväxten bland tjänsteföretag. Men studien är aningen gammal. OECD:s rapport avser utvecklingen 2008-2013, det vill säga då Alliansregeringen styrde.

””

Han framhåller att OECD-rapporten visar att företagen är förhållandevis nöjda med finansiering och kompetensförsörjning - något som i den svenska debatten brukar pekas ut som problemområden och som Damberg tycker tillhör de viktigaste frågorna för att få företagen att växa. Däremot kan de svenska mindre företagen bli bättre på internationell handel.

TT