Nyheter

Dagis får ta del av Skapande skola

Även dagisbarnen ska nu omfattas av Skapande skola. Regeringen avsätter 10 miljoner kronor till kultursatsningar inom förskolan. Förslaget ingår i vårbudgeten som läggs fram i sin helhet den 15 april.(TT)
Publicerad 1 april 2015
Även dagisbarnen ska nu omfattas av Skapande skola. Regeringen avsätter 10 miljoner kronor till kultursatsningar inom förskolan. Förslaget ingår i vårbudgeten som läggs fram i sin helhet den 15 april. Regeringen bygger därmed ut den tidigare kulturminis
Även dagisbarnen ska nu omfattas av Skapande skola. Regeringen avsätter 10 miljoner kronor till kultursatsningar inom förskolan. Förslaget ingår i vårbudgeten som läggs fram i sin helhet den 15 april. Regeringen bygger därmed ut den tidigare kulturminis

Förslaget ingår i vårbudgeten som läggs fram i sin helhet den 15 april. Regeringen bygger därmed ut den tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroths (M) hjärtereform till att omfatta även dagisbarnen.

””

Meningen är att motsvarande belopp, 10 miljoner kronor, ska satsas på kulturverksamhet inom förskolan även under kommande budgetår. De 10 miljonerna kan ses i proportion till de drygt 180 miljoner som beviljades till Skapande skola i grundskolan (förskoleklass till och med nian) under 2014.

Hur långt kommer 10 miljoner till landets alla förskolor att räcka?

””

Är förslaget förankrat hos alliansen?

””

Höstbudgetens kultursatsningar på drygt 250 miljoner kronor gick om intet i och med att regeringen inte fick igenom sin budget för 2015. Alice Bah Kuhnke kan inte garantera att de blir verklighet i höst.

””

TT