Nyheter

Kultur i glesbygd får 40 miljoner kronor

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på pilotprojekt i delar av landet med gles befolkning. Totalt ska 20 miljoner under 2019 och 20 miljoner under 2020 gå till mindre eller tillfälliga projekt.(TT)
Publicerad 4 september 2018

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på pilotprojekt i delar av landet med gles befolkning. Totalt ska 20 miljoner under 2019 och 20 miljoner under 2020 gå till mindre eller tillfälliga projekt. Syftet med pilotprojekten, skriver regeringen i sitt beslut, är att kunna utveckla idéer och metoder för att öka mjöligheterna att ta del av kultur i glesbygden.

Statens kulturråd får i uppdrag att förbereda så att pengar för projekten kan sökas av kulturaktörer i hela landet. Det är även upp till kulturrådet att se till så att projekten inte krockar med övriga satsningar, skriver regeringen.

TT