Nyheter

Klimatet i centrum för Lööf

Klimat och miljö blir en av Centerns viktigaste valfrågor. Ett nytt förslag är att satsa 3,4 miljarder kronor på att ta bort utsläpp och att skapa så kallade minusutsläpp. - Denna sommar har tydligt visat att vi måste göra mer för att möta klimathotet. Mer för att utsläppen ska minska.(TT)
Publicerad 3 augusti 2018
””

Hon ägnar en stor del av talet åt att tala om sommarens extrema värme, de många skogsbränderna och den utbredda torkan.

””
””

Ny teknik

Förslaget om minusutsläpp innebär att 400 miljoner kronor satsas för att under två år bygga upp testanläggningar som utvecklar tekniken att lagra koldioxid från förnybara energikällor. Dessutom ska företag få göra avdrag med 1 000 kronor per ton skapat minusutsläpp. Totalt vill C investera 3,4 miljarder kronor under de kommande åtta åren.

C bedömer att förslaget kan leda till 4,5 miljoner ton minusutsläpp, lika mycket som el- och fjärrvärmesektorn släpper ut under ett år.

””

Nyligen tillsatte regeringen en utredning om hur Sverige ska kunna åstadkomma negativa utsläpp av växthusgaser. Utredningen ska vara klar 2020, men Annie Lööf vill inte invänta resultatet. Hon tycker att regeringen har släpat benen efter sig.

””

Startskott

Valkonventet är startskottet för en mer intensiv fas i valrörelsen och partiet passar också på att presentera sitt valmanifest. Förutom klimatfrågan prioriteras jobb, hur landsbygden ska utvecklas, kortare vårdköer och ökad trygghet.

Men för C är valet den 9 september också ett "värderingsval".

””

TT