Nyheter

EU kan avgöra svensk asylpolitik

Förslag på nya EU-regler kan göra det omöjligt för Sverige att återgå till permanenta uppehållstillstånd när den tillfälliga asyllagen upphör. Men regeringen vill att enskilda EU-länder ska kunna ha mer generösa asylregler.(TT)
Publicerad 7 oktober 2016

I somras kom en hel rad nya förslag för att harmonisera EU-ländernas asylpolitik. Bland annat föreslås att flyktingar ska få tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i ett år. Reglerna ska gälla lika i alla EU-länder.

Mer generöst

I nästa vecka ska EU:s migrationsministrar diskutera förslaget för första gången.

””

Den linjen har han nu fått stöd av riksdagens EU-nämnd för att driva.

Sedan i somras gäller en ny skärpt asyllag i Sverige. Den ska gälla i tre år och innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel. De föreslagna EU-reglerna kan grusa förhoppningarna för dem som hoppas på en återgång till mer generösa regler 2019 och permanenta uppehållstillstånd som regel.

””

Splittrade EU-länder

I grunden är den svenska regeringen positiv till att slå fast gemensamma asylregler i en bindande förordning som blir lag i alla EU-länder. Men alla tycker inte som Sverige.

””

Det föreslagna regelverket kan tolkas som att det inte går att ge permanenta uppehållstillstånd, i vart fall inte förrän efter en viss tid.

””

Han räknar med att förhandlingarna om de många olika asylförslagen kommer att ta lång tid, kanske något år.

TT