Nyheter

Extremt hög brandrisk - helikoptrar stannar

Det råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige. Kulmen av brandrisk ser enligt prognosen ut att nås på söndag.(TT)
Publicerad 3 augusti 2018
””

De så kallade värdena vägs samman av SMHI och bedöms efter exempelvis temperaturer, luftfuktighet, vindförhållanden och prognos till nederbörd. Även om det inte beräknas bli värmerekord i helgen stiger värdena ändå.

””

Myndigheten uppmanar till stor försiktighet och att människor ska respektera regler gällande eldningsförbud.

En förlängning av stöd från tyska och litauiska helikoptrar har begärts för att finnas i beredskap under hela nästa vecka.

Medan MSB har avvecklat sitt stöd i branden vid Trängslet i Dalarna fortsätter arbetet vid Kårböle i Gävleborgs län. Där ska det finnas fortsatt mycket internationell personal på plats i dagar framöver.

TT