Nyheter

Fler antagna kan förvärra bostadsläget

Som att leta efter en nål i en höstack. Så beskriver en blivande student jakten på bostad inför terminsstarten. Till hösten har nästan 6 000 fler studenter mot i fjol antagits till universitet och högskolor - något som kan förvärra bostadssituationen ytterligare.(TT)
Publicerad 3 augusti 2018

Det handlar sammanlagt om 5 940 fler studenter som ska portioneras ut, ett resultat av att regeringen har lovat fler högskoleplatser under mandatperioden.

Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar får knappt 2 000 fler antagna jämfört med föregående år, Högskolan i Skövde omkring 1 650 och Uppsala universitet omkring 1 200. Samtliga orter lider redan brist på studentbostäder.

””

"Nål i höstack"

Lukas Nordblom ska börja på juristprogrammet i Uppsala i höst och måste inom mindre än en månad har ordnat bostad. Jakten går via olika annonsforum på nätet.

””

Den konventionella förmedlingen tror han inte på.

””

Samarbete behövs

Stina Olén, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen, efterlyser ett bättre samarbete mellan inblandade aktörer.

””

Trots att det har byggts en hel del studentbostäder under senare tid behövs det byggas mer, men det måste också till regeländringar, enligt Olén.

””

Stabilisering

Att det på fler håll i landet - i synnerhet vid terminsstart - råder brist på studentbostäder har kommit att bli ett normaltillstånd. Men Olén påpekar att marknaden ändå har stabiliserats i viss mån under det senaste året.

””

SFS planerar att göra en genomlysning av boendesituationen för landets studenter om två veckor och kommer då förhoppningsvis att bättre kunna avgöra hur allvarlig bristen är. Adamowicz säger att det ofta är studenter som redan nu hör av sig med oro över hur de ska lösa boendet.

””

TT