Annons
Nyheter

Företag fick tillgång till patientuppgifter

Företaget Medrave fick direktåtkomst till patientuppgifter för att hitta lämpliga personer till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. Nu konstaterar Datainspektionen att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) brutit mot patientdatalagen.(TT)
Publicerad 11 april 2017

Företaget Medrave fick direktåtkomst till patientuppgifter för att hitta lämpliga personer till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. Nu konstaterar Datainspektionen att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) brutit mot patientdatalagen.

"En vårdgivare kan inte låta ett externt företag söka bland patientuppgifter för att hitta lämpliga personer för forskning", säger Eva Maria Broberg, jurist vid Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Annons

"Det externa företaget i tillsynsärendet har fått tillgång till patientuppgifter utan att SLSO har kontrollerat vilka uppgifter som faktiskt kunnat lämnas ut", fortsätter hon.

Datainspektionen förelägger SLSO att se till så att patientuppgifter inte lämnas ut för forskningsändamål utan sekretessprövning. Elektronisk tillgång till patientuppgifter ska inte heller ges till andra än anställda hos SLSO eller till dem som enligt patientdatalagen tillåts ha direktåtkomst.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons