Annons
Nyheter

Slopa ordet våldtäkt men skärp lagen

Det ska varken krävas ett nej eller någon form av motstånd. Blir förslaget till ny sexualbrottslag verklighet ska det räcka med brist på respons för att en sexuell handling ska kunna räknas som ett sexuellt övergrepp.(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

I upprördheten över flera friande våldtäktsdomar för några år sedan krävde många ett införande av en så kallad samtyckeslag. Nu har en parlamentariskt tillsatt kommitté lämnat just det som förslag till justitieminister Morgan Johansson (S) - men formulerat i termer av frivillighet.

””

Passivitet inte medgivande

Annons

Diskussioner om frivillighet förs redan i dag i landets domstolar, enligt Mari Heidenborg, tidigare tingsrättsdomare. Det nya skulle bli att det så tydligt skrivs in i lagtexten - och att man tydliggör frågan om passivitet.

””

Någon skillnad i antalet fällande domar tror hon inte att just den eventuella lagändringen får.

””

Oaktsamhet får effekt

Vad som däremot kan leda till fler fällande domar är förslaget om ett så kallat oaktsamhetsrekvisit.

””

Som exempel tar hon upp en sexköpare som borde ha förstått att sexsäljaren var tvingad av någon annan att utföra de sexuella tjänsterna och därmed kan dömas för grov oaktsamhet.

Till förslagen hör också att man inför klassificeringen synnerligen grovt brott. Med det skulle möjligheterna att utdöma längre straff öka.

En annan förändring är att man helt vill ta bort ordet våldtäkt ur lagtexten. Anledningen är att ordet blivit mer och mer missvisande med åren. Många av de handlingar som i dag klassas som våldtäkt innehåller nämligen inget våld.

Gissningsvis lag 2018

Morgan Johansson tror att förslagen i stora drag kommer att gå igenom och att ny lag kan börja gälla i januari 2018.

””

Men det finns risk för att de som vill se fler fällande våldtäktsdomar blir besvikna. Bättre lagtext i sig är nämligen inte tillräckligt, påpekar Heidenborg.

””
Annons

Kommitténs utredning visar att polisen måste bli bättre.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons