Nyheter

Jämlikhetskommission för minskade klyftor

En särskild jämlikhetskommission ska ta fram förslag för hur klyftorna ska minska i Sverige. Det kan handla om utbildning, jobb och hälsa och om att jämna ut skillnader i uppväxtförhållanden.(TT)
Publicerad 2 augusti 2018

På torsdagen fick den tidigare generaldirektören Per Molander i uppdrag av regeringen att leda kommittén. Uppdraget är brett upplagt, men han tror att några områden blir särskilt viktiga.

””
””

Redan i dag finns mycket kunskap om vilka samband och mekanismer som ligger bakom ojämlikhet. Kommitténs uppgift blir att lägga fram förslag på konkreta åtgärder för att minska klyftorna och öka den sociala rörligheten. Arbetet ska slutredovisas den 31 maj 2020.

””

Hon pekar också på att ökade klyftor mellan dem med de högsta och lägsta inkomsterna kan få politiska konsekvenser när misstron mot samhällsinstitutioner växer.

TT