Annons
Nyheter

Klartecken för fler enkla bostäder

Kommunerna får ökade möjligheter att tillåta tillfälliga, enklare bostäder för bland andra nyanlända. Riksdagen har klubbat en lagändring för fler tidsbegränsade bygglov. Den nya bestämmelsen ska gälla till första maj 2023.(TT)
Publicerad 5 april 2017

Den nya bestämmelsen ska gälla till första maj 2023. Bostäderna, till exempel modulhus och baracker ska kunna få stå kvar i högst 15 år, vilket innebär som längst till 2038.

Sverigedemokraterna röstade nej. Roger Hedlund (SD) uppgav i riksdagsdebatten att kommunerna sannolikt kommer att använda de utökade möjligheterna till att ordna bostäder åt många nyanlända.

””
Annons

Hedlund hävdade också att boende i ett område inte får en möjlighet att påverka beslut om att upprätta tillfälliga boenden.

"Alternativ till tält"

Lagändringen ingår i den blocköverskridande migrationsöverenskommelsen från hösten 2015 mellan regeringen och Alliansen. Liberalernas Robert Hannah angrep SD för att försöka hindra flyktingar och invandrare från att få bostäder och hävdade att det även finns många infödda unga som inte kan flytta hemifrån på grund av bostadsbristen.

””

Den nya bestämmelsen innebär att kommunen inför ett bygglovsbeslut ska bedöma om platsen kan återställas efter att bostäderna tagits bort. I dag krävs att man måste visa att behovet av bostäder enbart är tillfälligt, vilket anses vara svårare.

Regeringen medger att det finns en social risk med att fler tillfälliga bostäder uppförs, men anser att fördelarna med fler bostäder överväger. Den konstaterar också att fler bostäder troligen uppförs som inte uppfyller de krav som ställs på permanenta bostäder och att grannar kan beröras när möjligheterna att bygga på mark som inte är avsedd för bostäder ökar. Regeringen utgår dock ifrån att kommunerna inte beviljar bygglov som innebär att enskilda berörs på ett oacceptabelt sätt.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons