Nyheter

Kraftig ökning av kycklingsmitta

Ovanligt många svenskar har insjuknat på grund av campylobacter i sommar - med kräkningar, akuta diaréer och magsmärtor som följd. Smittan kommer antagligen från färska kycklingar, tror Folkhälsomyndigheten. Infektioner orsakade av campylobacter brukar alltid öka under sommaren.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016

Infektioner orsakade av campylobacter brukar alltid öka under sommaren. Men under juni till september i år har runt 3 500 svenskar blivit sjuka av campylobacter, vilket är fler än normalt.

””

Bakterien sprids i huvudsak från förorenade livsmedel och kan bland annat orsaka illamående, kräkningar och feber.

””

Samband analyseras

Ökningen av antalet sjuka sammanfaller med en rapporterad ökning av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Myndigheten misstänker därför att färsk kyckling är smittkällan.

””

Misstanken är inte obefogad - laboratorieanalyser från i fjol visade att det var samma sorts bakterier som fanns hos kycklingar som människor blev sjuka av.

Så kallad delad slakt är en av riskfaktorerna för att introducera campylobacter till kycklingar, säger Ingrid Hansson som är veterinär vid SVA. Hon förklarar att delad slakt används för att få ut så mycket kött som möjligt per kvadratmeter.

””

Strikta hygienbarriärer

Djurskyddslagen gör att uppfödare inte kan ha mer än 36 kilo kyckling per kvadratmeter, medan andra länder ofta tillåter en större mängd kycklingar på ytan. Men det finns risker med delad slakt, anser Hansson och hänvisar till flera studier.

””

Veterinären Pia Gustafsson hos branschorganisationen Svensk Fågel medger att det kan finnas en ökad risk för campylobacter med delad slakt, men påpekar att det inte behöver vara så. Problemet i år är framför allt den långa och varma sommaren som gynnar campylobacter, säger hon.

””

TT