Nyheter

Lärare i Lund plagierade Wikipedia

En universitetslärare i Lund ska ha kopierat textsjok från Wikipedia, studentbloggar och studentuppsatser till sina egna texter, skriver Sydsvenskan. Misstankar om plagiering uppstod vid redigeringen av en text som skulle publiceras.(TT)
Publicerad 6 oktober 2016

En universitetslärare i Lund ska ha kopierat textsjok från Wikipedia, studentbloggar och studentuppsatser till sina egna texter, skriver Sydsvenskan.

Misstankar om plagiering uppstod vid redigeringen av en text som skulle publiceras. Texten framstod som avvikande och främmande, och vid en sökning på nätet visade det sig att den redan hade publicerats av andra upphovsmän.

Universitetets personalavdelning tillsatte en utredning. Den visade att läraren bland annat har kopierat en hel text från Wikipedia och en hel artikel från en professor vid universitetet i Oslo.

Läraren har erkänt fusket och förklarat att det berodde på en ohållbar arbetsbelastning. Vilka eventuella konsekvenser plagieringen får för läraren ska universitetets personalansvarsnämnd fatta beslut om.

TT