Nyheter

Mål om kalkbrytning skjuts upp

Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas.(TT)
Publicerad 10 april 2015
Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas. Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området
Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas. Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området

Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt.

På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas.

Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området där kalkbrytningen var tänkt att ske ska pekas ut som ett EU-skyddat Natura 2000-område.

Domstolen anser att regeringens beslut i frågan har stor betydelse för prövningen och att "det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet". Målet vilandeförklaras nu tills regeringen har fattat ett beslut, dock längst till och med den 31 augusti.

TT