TT-Inrikes

Partierna saknar åsikter i EU-frågor

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Efter höstens val kommer de partier som bildar regering att ha en lång rad frågor att besluta om i EU:s ministerråd. Men för väljarna är det extremt svårt att bilda sig en uppfattning om hur riksdagspartierna ställer sig i de frågorna.(TT)

I en ny studie från Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet har man gått igenom 52 frågor som den nya regeringen kommer att vara med och fatta beslut om på EU-nivå. Bland annat rör det sig om huruvida engångsartiklar i plast helt ska förbjudas, om regioner där det bor många flyktingar ska få ökat ekonomiskt stöd och om Ryssland ska få investera i svenska hamnar.

Enbart i tre av dessa 52 frågor har något parti en tydlig åsikt på sin hemsida, visar studien. I nästan hälften av frågorna finns inte ens en vag åsikt hos något parti.

"Demokratiskt problematiskt"

Maria Strömvik, biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning, beskriver det som att det är som om vi väljer våra svenska lagstiftare i Bryssel med förbundna ögon.

    – Eftersom det här är frågor som vi vet att nästa regering kommer att fatta beslut om, så är det ganska demokratiskt problematiskt att man inte som väljare kan ta med det i beräkningen när man ska gå och rösta, säger Maria Strömvik.

    Liberalerna har flest åsikter

    Migrationsfrågan var den som stack ut mest i studien enligt Maria Strömvik.

    – Nästan alla partier säger att EU ska bli bättre på migration, men vad det innebär om de förslagen som ligger, det säger de ingenting om. Inget parti säger egentligen någonting om hur de vill att EU ska lösa problemen, säger hon.

    Sämst i studien är Sverigedemokraterna som inte ens redovisar en vag åsikt i någon av frågorna. Näst sämst är Vänsterpartiet, med noll åsikter om specifika beslut och sex vaga åsikter. Bäst i studien var Liberalerna med en specifik åsikt och 19 vaga.