Nyheter

Polis bakom kritiserad demoplats

Det var polisen i Stockholm som föreslog att invandringsfientliga Folkets Demonstration skulle hållas på just Raoul Wallenbergs torg. Olämpligt och historielöst, säger judiska församlingens ordförande. Men demonstrationerna väntas fortsätta.(TT)
Publicerad 2 oktober 2016
””

Från början ansökte Folkets Demonstration om tillstånd för att demonstrera på Norrmalmstorg men nekades. I stället föreslog polisens egen tillståndsenhet att demonstrationen skulle hållas på Raoul Wallenbergs torg.

””

"Fungerar bra"

Det bekräftas också av en mejlväxling inom polisen som TT tagit del av.

När så den första demonstrationen hölls på torget i maj pratade Vargas Friberg med polisen på plats om att fortsätta vara där vid fler demonstrationer.

””

Vid tidigare demonstrationer har det bland åhörarna funnits aktivister från Nordisk ungdom och nazister med bakgrund i Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti, enligt tidningen Expo som följer extrema rörelser. Vid den senaste demonstrationen i september, deltog medlemmar ur Soldiers of Oden, ett extremt medborgargarde, grundat av en finsk nazist.

Firar sabbat

I mejlen mellan olika polisenheter diskuteras möjligheten att demonstrationen kan locka till sig militanta vänstergrupper. De nämner däremot inget om lämpligheten att hålla en demonstration som väntas locka högerextrema på ett torg till minne av Förintelsens offer.

Inte heller när tillstånd efterfrågas för att få demonstrera på torget en lördag, ser polisen några skäl till att neka. Trots att demonstrationen sker samtidigt som Stockholms judiska församling firar sabbat bara ett 20-tal meter därifrån. Något som församlingen är särskilt kritisk till.

””

Men organisatörerna bakom demonstrationerna planerar för fortsatta demonstrationer på platsen.

"Hedrar Raoul Wallenberg"

””

Från polisens sida säger man att det inte låg någon ond tanke bakom förslaget men att det finns få platser i Stockholm att demonstrera på.

””

När nu arrangören dessutom själv ansöker om att få demonstrera på platsen, blir det svårare för polisen att neka och enligt Knutsson var skälen att lägga demonstrationen någon annanstans inte tillräckliga.

””

TT