Annons
Nyheter

S vill ha bort religiösa inslag i skolan

Den socialdemokratiska partikongressen är på väg att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag. - Det här är en skärpning. Det är dags att sätta ned foten, säger civilminister Ardalan Shekarabi till TT. Förslagen debatteras och beslutas på kongressen på tisdagen.(TT)
Publicerad 10 april 2017

Förslagen debatteras och beslutas på kongressen på tisdagen. Men TT har tagit del av de omarbetade riktlinjerna som partiledningen har gått med på.

Redan i det ursprungliga förslaget till riktlinjer fanns hårda skrivningar om att marknadsmekanismerna i skolan ska begränsas och vinstjakten stoppas. Efter diskussioner har nu partistyrelsen gått med på ännu hårdare skrivningar.

Annons

Kravet att systemet med skolpeng ska ses över kvarstår, men nu läggs till att "alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning". Den mjukare formuleringen "ett förslag är att ta bort kötid som urvalskriterium" har nu blivit att "kötid ska inte vara urvalskriterium".

Stopp för kommersialiseringen

När det gäller vinstfrågan stryks formuleringen "vinsterna ska avsevärt begränsas". I stället används samma formulering som för äldreomsorgen "syftet med svensk skola ska inte vara vinst". Skolan ska vara "fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för "öppenhet, demokrati och kunskap".

””

Om de konfessionella friskolorna stod det tidigare, under området demokratin och det öppna samhället: "vi vill se ett hårdare regelverk för religiösa friskolor och vi vill skärpa tillsynen för att säkerställa att alla undervisning står fri från religiös och politisk påverkan".

Ingen religiös påverkan

Nu har det på området skolan lagts till: "Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag". Här görs alltså ingen skillnad mellan undervisning och övrig verksamhet på skolan, en distinktion som hittills gällt.

””

M efterlyser tydlighet

Moderaterna ifrågasätter om Socialdemokraterna läst skollagen "som redan i dag är tydlig med ett förbud mot konfessionella inslag i undervisningen".

””

S-kongressen vill enligt Shekarabi inte tillåta att offentligt finansierade skolor bedriver verksamhet där religiös påverkan ingår.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons