Nyheter

Spiral vinner mark och piller backar

Allt fler nobbar p-piller och vill i stället ha ett hormonfritt preparat. Till ungdomsmottagningen i Lund kommer dagligen kvinnor som vill testa spiral - just för att den är fri från hormoner. - Visst är det en trend att vi sätter in fler spiraler i dag.(TT)
Publicerad 3 april 2015
””

För snart ett år sedan ändrade Läkemedelsverket sina rekommendationer och förespråkar nu i första hand spiral och p-stav framför p-piller. Riskerna med spiral, såsom infektioner, bedöms inte lika stora som tidigare. Spiral och p-stav är, enligt verket, de mest effektiva preventivmedlen då de inte kräver att man kommer ihåg att ta ett piller - de sitter redan i kroppen.

Biverkningar avskräcker

Det kan finnas fler förklaringar till att spiraler blivit populära, enligt Ingrid Wikström.

””

Hon pekar på att ett problem med p-pillren också är att vissa kvinnor får mindre sexlust.

””

Färre aborter i norr

I Norrbotten har aborterna bland unga kvinnor halverats de senaste tre åren. Alla preventivmedel subventioneras och användningen av p-stav och spiral har ökat. Fler landsting borde följa Norrbottens exempel, anser Kristina Gemzell Danielsson.

””

Piller första alternativet

Kristina Gemzell Danielsson säger att många unga kvinnor upplevt att barnmorskor och gynekologer varit väldigt aktiva förespråkare av p-piller, och den som velat ha annat preventivmedel såsom spiral har fått föra det på tal själv. Varför kan hon inte säga. Men de nya riktlinjerna kan få stor betydelse, då barnmorskorna är beroende av dem.

””

Spriralen är efterfrågad

På ungdomsmottagningen i Lund kan alla barnmorskor sätta in spiral, berättar barnmorskan Annika Olausson.

””

Främst efterfrågas den hormonfria kopparspiralen, men även hormonspiralen är populär. Den innehåller gestagen och gör att mensen helt uteblir.

””

TT