Nyheter

Utredning: Ändra förtur till komvux

Den kommunala vuxenutbildningen måste förändras, visar den statliga utredning om komvux som presenteras på måndagen, skriver utredaren Roger Mörtvik på DN Debatt.(TT)
Publicerad 2 september 2018

Den kommunala vuxenutbildningen måste förändras, visar den statliga utredning om komvux som presenteras på måndagen, skriver utredaren Roger Mörtvik på DN Debatt.

Utredningen konstaterar att vuxenutbildningen blivit allt mer av en "lågprioriterad sidovagn som ställs utanför flera satsningar inom det övriga skolväsendet".

Därför föreslås en rad åtgärder, som att urvalsreglerna ändras så att det inte är den med minst utbildning som har förtur utan den med störst behov. Gymnasieskolans sex studieförberedande program bör slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden och en del lärosäten bör profilera sig för att utbilda lärare till komvux.

Utredningen föreslår också att särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning, samtidigt som betygsskalan för grundläggande komvux, SFI och grundläggande särvux förenklas.

TT