Nyheter

V: Skärp kraven på bankerna

Vänsterpartiet vill strama upp kraven på svenska banker när det gäller hur boräntan sätts. Genom att tvinga banker att redovisa sina räntepåslag enligt finländsk modell räknar partiet med betydligt billigare bolån i framtiden.(TT)
Publicerad 13 augusti 2018

Svenska hushåll betalar i snitt 1 200 kronor mer per månad än hushållen i grannlandet Finland för ett bolån på två miljoner, enligt partiledaren Jonas Sjöstedt (V).

"Det pressar räntorna"

V-ledaren ser den modell som banker i Finland använder för att sätta boräntor som en viktig förklaring till skillnaden.

””
””

Den finländska boräntan sätts i regel genom att banken i sitt erbjudande till ett hushåll tydligt redovisar hur stort påslag banken gör på boräntan ovanpå den så kallade interbankräntan, det vill säga den ränta bankerna betalar för lån från andra banker.

Svenska marginaler har ökat

I Sverige heter interbankräntan Stibor och Jonas Sjöstedt vill att banker måste redovisa hur stort påslag som görs ovanpå Stibor direkt till kunder.

Enligt beräkningar har de svenska bankernas bolånemarginaler ökat 36 procent de senaste fem åren. I Finland har marginalerna samtidigt sjunkit 42 procent.

Det finns många faktorer som kan förklara ränteskillnaden mellan Sverige och Finland. Eurolandet Finland, med stor exponering mot Ryssland, har efter finanskrisen befunnit sig under en utdragen svag period, med perioder av negativ tillväxt. Sverige, med egen styrränta och valuta, har samtidigt gått in i en högkonjunktur.

De svenska bankernas bolånemarginaler var i recessionen efter finanskrisen våren 2009 som lägst nere på 0,22 procentenheter. I januari i år hade marginalen lyft till 1,70 procentenheter, vilket är den högsta nivån som uppmätts av Finansinspektionens mätningar sedan 2002.

Finansinspektionen redovisar en ny rapport om svenska bolånemarginaler under årets andra kvartal under tisdagen.

TT