Nyheter

Stress allt vanligare även för män

Den fysiska arbetsmiljön har sakta blivit bättre. I stället ökar problemen som beror på till exempel stress på jobbet, både för kvinnor och män. Bland män är det nu lika vanligt att det ligger psykiska orsaker bakom besvären som fysiska. Mår du dåligt av stressen på jobbet?(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

Mår du dåligt av stressen på jobbet? Då är du långt ifrån ensam.

Sedan några år är stress och annan psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till jobbrelaterade besvär bland kvinnor. Nu tycks samma sak vara på väg att hända bland männen, som tidigare haft mer besvär av fysiska belastningar på jobbet.

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket är det bland män nu i stort sett lika vanligt med psykiska orsaker till besvär som med fysiska.

En miljon svenskar

"Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor", säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Totalt har drygt 22 procent - motsvarande omkring en miljon personer - av de sysselsatta svenskarna någon form av arbetsrelaterade besvär på grund av exempelvis stress, tungt arbete eller dåliga relationer till chefer och arbetskamrater.

Välkänt fenomen

Vanligast är besvären bland anställda inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning, enligt rapporten. Det är också vanligare att kvinnor har besvär, 26 procent jämfört med 19 procent av männen.

Men medan antalet som har besvär på grund av fysisk belastning har minskat något, har siffrorna fortsatt att gå upp när det gäller stress och andra psykiska faktorer.

””
””

TT