Nyheter

Viteshot mot Stockholmsskola

Den fristående grundskolan Magitaskolan i Stockholm riskerar en halv miljon kronor i vite om den inte rättar till de brister Skolinspektionen har pekat ut. Inspektionen ger skolan fram till den 1 juni att förbättra verksamheten.(TT)
Publicerad 1 april 2015

Den fristående grundskolan Magitaskolan i Stockholm riskerar en halv miljon kronor i vite om den inte rättar till de brister Skolinspektionen har pekat ut. Inspektionen ger skolan fram till den 1 juni att förbättra verksamheten.

Kärnan i Skolinspektionens kritik är att skolan, som tar emot elever med ADHD, Aspergers syndrom, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte tillräckligt anpassat det särskilda stödet efter varje barns behov. Skolan har inte heller, trots sin profil, tillräckligt med specialpedagogisk kompetens. Det finns också brister i skolans arbete med bedömning och betygssättning, enligt inspektionen.

Skolan har ett 30-tal elever.

TT