Annons
Nyheter

Fler operationsskador i Norge än i Sverige

Det rapporteras ungefär lika många skador i sjukvården i Sverige som i Norge. Men medan fler liggsår rapporteras i Sverige är det vanligare med skador efter operationer i Norge, enligt en ny studie.(TT)
Publicerad 8 april 2017

Runt var sjunde eller vart åttonde patient som legat inlagd på sjukhus i mer än ett dygn kommer i efterhand att få någon form av sjukhusskada. Det visar en studie som nyligen publicerats i British Medical Journal, och som norska Forskning.no skriver om.

Enligt studien, som baseras på totalt 30 000 sjukjournaler från båda länderna, behandlas ungefär lika många skador i Sverige som i Norge, men skillnader finns i fråga om vilken typ av skada patienten fått. Det är till exempel dubbelt så vanligt med liggsår i Sverige än i Norge.

Annons

Förutom liggsår är det i Sverige vanligare med fallskador och andra ospecificerade skador.

Signifikant skillnad

När det kom till skador vid operationer var skillnaden signifikant enligt forskarna, då 1,9 procent av de norska patienterna rapporterat en skada, att jämföra med 0,9 procent av de svenska. Även bland patienter som rapporterat allvarliga kirurgiska komplikationer var andelen norska patienter större.

””

Den absolut vanligaste komplikationen var urinvägsinfektion.

Det är svårt att förklara varför skillnaderna ser ut som de gör, menar forskarna.

Lägre bemanning

””

Vilket kan förklara skador som liggsår och fallskador.

Att Sverige har färre kirurgiska skador kan förklaras med att svensk vård i högre grad centraliserats, tror hon.

””

Med vårdskador menas i studien komplikationer och skador som krävt vård allt från infektioner till allergiska reaktioner och allvarliga skador som exempelvis blodförgiftning eller dödsfall.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons