Nyheter

Fredstrevare av Duterte i Filippinerna

I ett försök att få ett slut på de väpnade upproren i södra Filippinerna har president Rodrigo Duterte lagt fram en ny lag som ska ge området större självstyre. - Må det här fungera som det slutliga försöket för att uppnå äkta fred, stabilitet och gott styre i det muslimska Mindanao, säger Duterte.(TT)
Publicerad 6 augusti 2018
””

I området har en av Asiens längsta och blodigaste konflikter rasat sedan 1970-talet. Väpnade muslimska gerillor har fört en mer eller mindre intensiv kamp mot regeringstyrkorna och bedömare anser att cirka 150 000 dödsoffer krävts.

Dutertes lag bygger på överenskommelserna i det svajiga fredsavtal som slöts 2014 där en av grupperna - Moros islamiska befrielsefront (Milf) - lovade lägga ner sina vapen och kraven på en egen stat. I utbyte skulle de få utökad autonomi - och Duterte lovar nu mer regionalt självstyre och mer resurser.

Området, som ska kallas Bangsamoro, ska få behålla tre fjärdelar av all skatt som drivs in där samt få ett årligt stöd från Manila på motsvarande fem procent av filippinska statens intäkter. Vidare ska Bangsamoro ha ett eget parlament och en shariadomstol ska döma i rättsfall som berör muslimer.

Innan Dutertes lag genomdrivs måste den bli godkänd i en regional folkomröstning, vilket den väntas bli med stor marginal.

TT