Annons
Nyheter

Gorsuch klar för Högsta domstolen

Efter mer än ett års väntan blir den mäktiga Högsta domstolen i USA fulltalig. Senaten har röstat ja till Trumps konservativa val av HD-domare Neil Gorsuch efter en extraordinär regeländring. Enligt nyhetsbyrån AFP röstade minst 53 av kammarens 100 ledamöter för Gorsuch.(TT)
Publicerad 7 april 2017

Enligt nyhetsbyrån AFP röstade minst 53 av kammarens 100 ledamöter för Gorsuch.

””

McConnell prisade även Gorsuch "idealiska juridiska temperament".

Annons

På de kristnas sida

Med Gorsuch som nionde domare får den höga instansen en tydligt konservativ prägel. Något förenklat innebär det att en majoritet av domarna anser att USA:s grundlag från 1789 ska tolkas bokstavstroget, utan att samtida förhållanden spelar in. Det kan få stor betydelse när känsliga frågor som rör exempelvis aborträtt, preventivmedel och minoriteters rättigheter avgörs. Under våren väntas domstolen bland annat ta upp fall som berör religionsfrihet, hur valdistrikt fördelas och huruvida dödsdömda med lågt IQ verkligen ska avrättas.

Exakt hur Gorsuch kommer att ställa sig till de frågorna har han av tradition inte gått in på i senatens justitieutskotts utfrågning. Men under sin tid som federal domare i Colorado har han bland annat dömt i ett fall där han ställt sig på kristna företagares sida och gett dem rätt att - med hänvisning till sin tro - vägra betala sjukförsäkringar som inkluderar preventivmedelshjälp för anställda. Och i en bok som Gorsuch publicerade 2006 argumenterade han emot dödshjälp och skrev att det "alltid är fel" när en privatperson avsiktligt tar ett mänskligt liv, en formulering som tillfredsställt abortmotståndare.

Ideologiskt extremt

Gorsuch kommer att ersätta den konservative HD-domaren Antonin Scalia som avled i februari fjol.

Dåvarande presidenten och demokraten Barack Obama utsåg egentligen Merrick Garland som Scalias efterträdare, men stötte på problem i senaten. Republikanerna, som då som nu var i majoritet i kammaren, vägrade att ens förhöra Garland och platsen förblev tom.

Agerandet skapade stor ilska hos Demokraterna som hämnades genom att dra ut på processen med Donald Trumps kandidat Gorsuch. Men eftersom de enbart har 48 av senatens 100 platser var deras enda vapen att filibustra, att maratontala. Och på torsdagen tog den republikanska ledningen till en extraordinär åtgärd och ändrade kammarens regler så att en filibuster kan brytas med enkel majoritet, 51 röster, i stället för som tidigare 60 röster.

Metoden, kallad "the nuclear option" är kontroversiell eftersom den ökar majoritetspartiets makt och anses bana väg för mer ideologiskt extrema kandidater - men den ledde till att Gorsuch på fredagen kunde godkännas.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons