Nyheter

Ryssland övar för krig på flera fronter

300 000 ryska soldater, 36 000 militära fordon - och deltagare från Kina och Mongoliet. Den jättelika militärövning Vostok-2018 som Ryssland drar i gång syftar till att signalera att landet har stora och starka väpnade styrkor som är redo att gå i krig om det skulle behövas.(TT)
Publicerad 10 september 2018
””

Vostok-2018 beskrivs som den största militärövningen i Rysslands historia. Internationellt spekuleras i om flexandet av militära muskler och samarbetet med grannländerna kan kopplas till spänningen mellan Ryssland och USA och konflikterna i bland annat Ukraina och Syrien. Norberg säger att grannländernas truppbidrag är små, Kina skickar 3 500 soldater, men att de ändå har främst politisk betydelse.

””

Trendbrott

Norberg påpekar att veckolånga Vostok-2018, som inleds på tisdagen i östra Sibirien och som kommer att få besök av president Vladimir Putin, är en i raden av årligt återkommande ryska militärövningar. Dessa roterar mellan jättelandets fyra militärdistrikt och brukar alltid vara större när man övar i de östra delarna, som i år. Men 300 000 ryska deltagare är onekligen ett trendbrott, även om det är omöjligt att veta om det är det faktiska antalet soldater eller om stödstrukturer har räknats in.

””

TT: Varför är övningen så stor i år?

””

Den ryska militären har jämfört Vostok-2018 med dåvarande Sovjetunionens stora övning Zapad-81 år 1981, då över 100 000 soldater deltog.

Flytta förband

Som jämförelse väntas totalt 40 000 soldater från de 29 medlemsländerna delta i försvarsalliansen Natos stora övning Trident Juncture i Norge i oktober och november, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Även Sverige skickar 2 200 soldater, trots att man inte är medlem i Nato. Övningen beskrivs som den största i Norge sedan kalla kriget och bygger på ett scenario i vilket alliansens medlemmar ska försvara ett attackerat Norge i enlighet med artikel 5 i Nato-stadgan.

Inför den ryska övningen har inget lika tydligt scenario kommunicerats, enligt Norberg handlar det om två fiktiva länder som står emot varandra vilket gör att man kan öva att ha två stora operationer i gång samtidigt. Han säger att Ryssland övar för presumtiva konflikter i såväl Fjärran östern som i Europa, Kaukasien och Centralasien.

””

Framtida krig?

Den ryske militäranalytikern Pavel Felgenhauser hävdar att militärövningen är en förberedelse för ett framtida världskrig, något som man inom det ryska försvaret tror kommer att inträffa efter 2020. Konflikten kan ha formen av ett större globalt krig eller en "serie konflikter av vikt".

””

TT