TT-Utrikes

Socialdemokratin i fritt fall i Europa

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Svenska Socialdemokraternas kräftgång i opinionen är vardagsmat i många europeiska länder. På bara några decennier har rörelsen gått från att ha varit en betydande maktfaktor till att på vissa håll vara utraderad.(TT)

Socialdemokraterna får allt oftare se sig stående vid sidlinjen, eller möjligtvis delta som stödparti till en starkare regeringspartner, i europeiska länder.

Även om det finns unika orsaker till rörelsens nedgång i respektive land, så är det en genomgående trend att socialdemokratin tappat mark över hela Europa sedan millennieskiftet.

– Jag upplever inte att det just nu finns starka socialdemokratiska partier inom Europa. Jag tror att de mer eller mindre är i en universell kris, säger Jenny Andersson vid Centre d'études européennes et de politique comparée i Paris.

  I Sydeuropa har socialdemokratiska partier straffats för finanskrisen. Dels för att ha bidragit till att orsaka den med privatiseringar och genom en politik som drivit på den privata skuldsättningen, dels för de tuffa förhandlingarna om nödlån med EU, enligt Andersson.

  – Efter 2007 och 2008 uppstod väldiga splittringar i Sydeuropa mellan de socialdemokratiska partierna och alternativ på vänsterkanten, som hade sitt ursprung i socialdemokratins mest radikala flanker, säger hon.

  Strategi bakom tillbakagång

  I Nordeuropa, med undantag för Storbritannien, har socialdemokratin inte lika tydligt drabbats av proteströrelseutbrytningar. I stället har man betonat enighet. Enligt Jenny Andersson är det i stället strategiska val som ligger bakom tillbakagången.

  – Och det som är tydligt är att integrationspolitiska program där delar av extremhögerns principer blir styrande leder till en minskning av väljarstödet, säger hon.

  Även Sheri Berman, professor i statsvetenskap vid Columbia University, som specialiserat sig på socialdemokratin i Europa, beskriver dess status som "fruktansvärd".

  – En del av de partier som klassas som socialdemokratiska eller mitten-vänster har mer eller mindre försvunnit. Även på de platser där de traditionellt varit starka, som Sverige och övriga Skandinavien, har de inte längre möjlighet att förankra tunga majoriteter och är inte i närheten av den väljarandel man hade för några decennier sedan, säger hon.

  Sverige inget undantag

  Berman lyfter fram att socialdemokratin misslyckats med att hantera invandringsfrågan. Tidigare har partierna ignorerat den eller bara hyllat mångfalden, utan att möta den oro som många medborgare känner kring förändringar i samhället och kulturella normer, enligt henne.

  När nu oron behöver bemötas leder det till splittring inom partierna.

  – Det här var en diskussion som behövde tas i slutet på 1990-talet, och jag tror att partierna betalar ett dyrt pris för det nu, säger hon.

  Andersson säger att svenska Socialdemokraterna gör samma strategiska fel som andra, och har gått tydligt åt höger, både i ekonomiska frågor men även kring välfärd och kring integration.

  – Därmed får de allt svårare att göra en tydlig gräns gentemot högerpartierna, säger Andersson.

  Berman är inne på samma spår.

  – Om du bara erbjuder en urvattnad version av det populisthögern gör kommer folk att undra varför de ska rösta på Socialdemokraterna när de andra partierna pratat om de här frågorna längre, och erbjuder den äkta varan, säger hon.

  Vare sig Sheri Berman eller Jenny Andersson målar upp någon ljus bild av framtiden.

  – Jag tror att socialdemokratiska partier kommer att fortsätta på ett slags golgatavandring som förr eller senare kommer att mynna i att partier antingen splittras, eller att de tas över av andra, säger Andersson.