Annons
Innehåll från PATIENTNÄMNDEN SKÅNE

Patientnämnden: Kommunala klagomål leder till förbättringar

Patientnämnden Skåne får fortsatt in få klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården. Det gör det svårt att jämföra hur det ser ut mellan de skånska kommunerna. Men trots det har klagomålen lett till förbättringar på flera håll.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Hittills i år har drygt 70 klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården lämnats in till Patientnämnden Skåne. De utgör knappt 1,5 procent av alla synpunkter.

Klagomålen handlade om upplevda brister av bedömningar, läkemedelshantering, hjälpmedel samt att patienter och närstående haft svårt att få gehör i kommunen för sina synpunkter. Det visar den senaste rapporten om kommunala klagomål Det mesta borde vara bra om nästan ingen klagar.

– Vi tar emot klagomål på den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna och ser i många fall att närstående till patienterna först hittar till oss när de känner att de inte får gehör för sina synpunkter hos de som ansvarar för verksamheten, säger Maja Paropatic som är kommunernas kontaktperson på Patientnämnden Skåne.

”Närstående uppger att det är svårt att få kontakt med rätt person inom kommunen”

I flera fall har klagomålen lett till förbättringar för de enskilda patienterna. Men också för fler genom att förtydliganden kring ansvarsområden gjorts och utbildningar för personal har genomförts. Synpunkterna har även lett till samtal i arbetsgrupper och med enskilda medarbetare om händelserna.

Här saknas innehåll

Vad kan klagomålen handla om?

– Hittills i år ser vi liknande synpunkter som tidigare där närstående uppger att det är svårt att få kontakt med rätt person inom kommunen eller att omvårdnaden av deras närstående brister, säger Maja Paropatic.

Här ett ärende som kom in till Patientnämnden Skåne tidigare i år:

En hustru till en multisjuk man som vårdas i hemmet med hjälp av hemsjukvård och hemtjänst berättar att hennes make har svåra bensår som behöver läggas om.

Enligt henne kommer inte personalen när maken larmar på sitt trygghetslarm för att byta omläggningarna. Inte heller får maken de förband som krävs. Den sjuksköterska, som är ansvarig för makens vård, har uppmuntrat kvinnan att anmäla den bristande omvårdnaden av maken till Patientnämnden Skåne.

Varför ska man klaga?

Patientnämnden Skåne är en del av klagomålssystemet och har genom avtal med Skånes kommuner i uppdrag att ta emot klagomål, inte bara på den regionalt finansierade vården, utan även på den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för.

Genom att klagomålen kommer vårdgivaren tillkänna kan de bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och till att hälso- och sjukvården anpassas utifrån de den är till för – patienterna.

Så funkar Patientnämnden Skåne

• På förvaltningen Patientnämnden Skåne arbetar 14 handläggare med att ta emot synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvård som utförs av eller på uppdrag av Region Skåne, kommunal hälso- och sjukvård samt viss tandvård.

• Patientnämnden Skånes telefontid är vardagar klockan 9–12, 0770- 11 00 10. Genom att logga in på 1177.se kan patienter eller närstående också lämna in klagomål skriftligen.

• Patientnämnden Skånes senaste analys om kommunala klagomål heter Det mesta borde vara bra om nästan ingen klagar - Region Skåne (skane.se)

Denna text är en annons och är inte producerad av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se