Ledare

Kristianstadsbladets politiska redaktion

Om ledare
Kristianstadsbladets politiska beteckning är liberal. Det innebär att all opinionsbildning sker utifrån en liberal idétradition, med humanistiska värderingar i centrum. Vi sätter försvaret av det demokratiska styrelseskicket och FN:s universella mänskliga rättigheter först. Vi tar strid för respekt, tolerans och socialt ansvarstagande. Frihandel, näringsfrihet och den enskildes äganderätt är lika självklara som värdet av personlig integritet och individuell frihet. Tidningen står fri från varje parti och intresseorganisation. Kontakt: carolin.dahlman@kristianstadsbladet.se

Instagram: kbledare Twitter: carolindahlman

Ledare

Ledarskribenter från LNB

Svend Dahl är chef för Liberala Nyhetsbyrån. Han är fil dr i statsvetenskap och disputerade hösten 2011 vid Stockholms Universitet på en avhandling om medlemmarnas ställning i dagens politiska partier. Tidigare har han bland annat skrivit ledare i Expressen.

Joakim Broman är ledarskribent vid Liberala Nyhetsbyrån. Han har de senaste tio åren arbetat som konsult och copywriter inom reklam- och varumärkesbranschen. Tidigare har han skrivit ledare i Upsala Nya Tidning.

Malin Lernfelt skriver ledare för Liberala Nyhetsbyrån på frilansbasis. Tidigare har hon skrivit ledare i Göteborgs-Posten.

Max Eskilsson är ledarskribent vid Liberala Nyhetsbyrån. Han har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet och har tidigare skrivit ledare i bland annat TTELA, Gotlands Tidningar och Skånska Dagbladet.